Zgłoszenia na II edycję studiów przyjmowane będą do 30 września.

Informacje formalne


Kierownik studiów: dr Ewa Stawicka
Sekretarz studiów: dr Marcin Ratajczak

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć - 60 punktów ECTS.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele 1-2 razy w miesiącu w godzinach 9.00-17.00, w budynkach SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej.

Regulamin studiów podyplomowych SGGW w Warszawie jest dostępny tutaj.