Zgłoszenia na II edycję studiów przyjmowane będą do 30 września.

Lokalizacja

Poniżej przedstawiona jest mapa kampusu SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 166, na zielono zaznaczone są budynki Wydziału Nauk Ekonomicznych.


Numer budynku  Jednostka Numer budynku Jednostka
1 Centrum Informatyczne 23 Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Wydział Nauk o Zwierzętach
2 Budynek Dydaktyczny 24 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
3 Dziekanaty Studiów Międzywydziałowych 25 Zwierzętarnia
4 Budynek Dydaktyczny 26 Hala Sportowa
5, 6, 7 Wydział Nauk Ekonomicznych,
dawniej Wydział Ekonomiczno-Rolniczy
27 Basen
8 Administracja Uczelni,
Biuro Spraw Studenckich,
AGROKADRA,
Biuro Nauki,
Biuro Współpracy z Zagranicą
28 Centrum Językowo-Sportowe
9 Aula Kryształowa 29 Stacja Uzdatniania Wody
10 Agendy Studenckie KURS-AR 32 Wydział Technologii Żywności,
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
11 Kwestura, Kasa, Bank 33 Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
12 Rektorat 34 Wydział Leśny,
Wydział Technologii Drewna
13 Administracja Uczelni 35 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
15 Wydawnictwo SGGW 37 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Wydział Rolnictwa i Biologii
16 Hala Maszyn WTD 38, 41-47 Domy Studenckie
17-19, 21 Wydział Inżynierii Produkcji 39 Hotel Asystencki “IKAR”
20 Hala Maszyn WIP 48 Biblioteka Główna
22 Klinika Małych Zwierząt