Zgłoszenia na II edycję studiów przyjmowane będą do 30 września.

Materiały dla słuchaczy

Poniżej umieszczane będą materiały przekazywane przez wykładowców.