Zgłoszenia na II edycję studiów przyjmowane będą do 30 września.

Zasady odpłatności


W momencie składania podania o przyjęcie na studia i pozostałych dokumentów pobierane jest bezzwrotne wpisowe w kwocie 200 zł.

Kolejne opłaty wynoszą 3800 zł przy płatności jednorazowej lub w dwóch ratach semestralnych po 1900 zł (terminy płatności: całość odpłatności lub I rata do 12.10. bieżącego roku, natomiast II rata do 25.02).

Proszę pamiętać o dodaniu kwoty wpisowego do pierwszej raty.

prośba o wystawienie faktury