Zgłoszenia na II edycję studiów przyjmowane będą do 30 września.

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe "CSR - Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu" na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie są jedyne w swoim rodzaju, ponieważ:

  • Jest to pierwszy i jedyny kierunek z zakresu CSR w Polsce nastawiony na ekologię
  • Nacisk na praktykę - wykładowcami są eksperci praktycy, a główną formą zajęć są warsztaty

Absolwent
studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:
  • Będzie dysponował potrzebną i poszukiwaną na rynku umiejętnością zarządzania obszarem CSR
  • Będzie kompetentny w szczególności w zakresie obszaru ŚRODOWISKO związanego z ekologią - jednego z najważniejszych obecnie tematów na arenie międzynarodowej.

Dlaczego CSR jest ważny?

  • Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną)
  • Odpowiedzialność to podstawa prowadzenia działalności gospodarczej i wymóg rynkowy
  • CSR jest priorytetem Komisji Europejskiej, rządów i przedsiębiorstw na całym świecie!
  • CSR to przyszłość, CSR to zrównoważony rozwój, CSR dotyczy Twojej pracy i Twojej firmy.