Zgłoszenia na II edycję studiów przyjmowane będą do 30 września.

Plan zajęć

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie zamieszony w późniejszym terminie.