Zgłoszenia na II edycję studiów przyjmowane będą do 30 września.

Program studiów

Program studiów podyplomowych składa się z następujących bloków tematycznych.

 1. Wstęp do CSR
 2. Zarządzanie w aspekcie CSR
 3. Etyka w biznesie
 4. CSR w miejscu pracy
 5. CSR w obszarze społeczeństwo
 6. Przygotowanie oraz zaliczenie I semestru
 7. Rynek jako obszar CSR
 8. Zarządzanie ochroną środowiska
 9. Ekoefektywność i zielone procesy
 10. Komunikowanie i raportowanie CSR
 11. Przygotowanie oraz zaliczenie II semestru

 12. ŁĄCZNIE: 200 godzin