Zgłoszenia na II edycję studiów przyjmowane będą do 30 września.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen zarówno z egzaminu z I semestru, jak i egzaminu z II semestru (na egzaminie są pytania z każdego przedmiotu realizowanego w trakcie danego semestru). Otrzymane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.