Zgłoszenia na II edycję studiów przyjmowane będą do 30 września.